Heading

 • фитнес консултант 
 • лектор и водещ на тренинги в корпоративния сектор
 • он-лайн § персонален треньор
 • състезател към натуралната федерация <INBA> Internation Natural Bodybuilding Asociation

Ф И Т Н Е С  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е


M U S C L E  D A MA G E ™

Да променяш себе си...да развиваш своята физика...да изградиш нови и полезни навици и да се отучиш от стари, които не ти помагат отнема време... това е път, който сами избираме и финал за него няма...

... това е пътешествие, в което ние искаме да се включим, заедно с теб. Пътешествие, което ще промени целия ти живот!

Поздравления...

...твоето приключение започна току що... !

Какво да очакваш в нашите имейли?

В съдържанието, което сме подготвили за теб ще отговорим на огромна част от въпросите, които имаш в главата си, свързани с фитнес залата и диетата си...

... за целта следи редовно твоята поща, за да не пропуснеш съобщение от нас. Никога не знаеш, дали точно в него няма да решим проблем, с който се бориш от известно време!

... темите

Ще вникнем в детайлите на най-важните аспекти от развитието на човешката физика... ще се постараем да ти дадем инструментите, които да превърнат фитнеса в наслада!

Х р а н е н е

 • Теория на храненето
 • Нашият опит върху нас самите
 • Нашият опит върху клиенти
 • Митове и заблуди, прилагани от всички

Н а у к а  §

И з с л е д в а н и я

 • Най-доброто от двата свята, което да приложиш в своето фитнес приключение и да минеш на следващото ниво

Т р е н и р о в к и

 • Примерни тренировки
 • Теория на силовото развитие
 • Прогресиране, периодизации и друго
 • Фитнес дневник и история

П р о м о ц и и  §

О ф е р т и

 • Гарантираме дискретност. Офертите и промоциите, които изпращаме на своята аудитория са на наши собствени продукти и услуги или на такива, които ЛИЧНО сме тествали и гарантираме за тях!

С у п л е м е н т а ц и я

 • Видове хранителни добавки
 • Ефекти и приложение
 • Митове и заблуди

Е к и п ъ т

н а

M u s c l e  D a m a g e ™

Мартин Димитров

 • фитнес консултант
 • он-лайн § персонален треньор
 • лектор и водещ на тренинги с фитнес насоченост в корпоративния сектор
 • състезател към натуралната федерация <INBA> Internation Natural Bodybuilding Asociation

Диляна Костова

 • фитнес консултант
 • он-лайн § персонален треньор
 • лектор и водещ на тренинги с фитнес насочеост в корпоративния сектор
 • треньор по метода Пилатес
 • кулинарен блогър

 В Н И М А Н И Е !


Твоят имейл няма да бъде предоставян на 3-ти лица поради каквито и да било причини! 

Ф И Т Н Е С  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е 


M U S C L E  D A M A G E™

Да променяш себе си, да развиваш своята физика, да изградиш нови  и полезни навици и да се отучиш от стари, които не ти помагат отнема време... това е път, който сами избираме и финал за него няма...


... това е пътешествие, в което ние искаме да се включим, заедно с теб. Пътешествие, което ще промени целия ти живот!

Поздравления...
...твоето приключение започна току що... !

Какво да очакваш в нашите имейли?

В съдържанието, което сме подготвили за теб ще отговорим на огромна част от въпросите, които имаш в главата си, свързани с фитнес залата и диетата си...


... за целта следи редовно твоята поща, за да не пропуснеш съобщение от нас. Никога не знаеш, дали точно в него няма да решим проблем, с който се бориш от известно време!

... темите

Ще вникнем в детайлите на най-важните аспекти от развитието на човешката физика... ще се постараем да ти дадем инструментите, които да превърнат фитнеса в наслада!

Х р а н е н е

 • Теория на храненето
 • Нашият опит върху нас самите
 • Нашият опит върху клиенти
 • Митове и заблуди, прилагани от всички

Т р е н и р о в к и

 • Примерни тренировки
 • Теория на силовото развитие
 • Прогресиране, периодизации и друго
 • Фитнес дневник и история

С у п л е м е н т а ц и я

 • Видове хранителни добавки
 • Ефекти и приложение
 • Митове и заблуди

Н а у к а  § 

И з с л е д в а н и я

 • Най-доброто от двата свята, което да приложиш в своето фитнес приключение и да минеш на следващото ниво

П р о м о ц и и  §

О ф е р т и

 • Гарантираме дискретност. Офертите и промоциите, които изпращаме на своята аудитория са на наши собствени продукти и услуги или на такива, които ЛИЧНО сме тествали и гарантираме за тях!

Екипът на

Muscle Damage

М а р т и н  Д и м и т р о в

 • фитнес консултант 
 • лектор и водещ на тренинги в корпоративния сектор
 • он-лайн § персонален треньор
 • състезател към натуралната федерация <INBA> Internation Natural Bodybuilding Asociation

Д и л я н а  К о с т о в а

 • фитнес консултант 
 • лектор и водещ на тренинги в корпоративния сектор
 • он-лайн § персонален треньор
 • треньор по метода Пилатес
 • кулинарен блогър

В Н И М А Н И Е !


Твоят имейл няма да бъде предоставян на 3-ти лица поради каквито и да било причини! 
Виж повече
Изчерпан