Доставка и връщане

1. ДОСТАВКА

При потвърждение на вашата поръчка, което продължава между 6 и 12 часа, тя бива предадена на куриер и ще Ви бъде доставена до най-късно 10 работни дни (обикновено до 3 работни дни) от датата на потвърждение на поръчката. Цената на доставката до офис на куриера е 4 лева, а за доставка на адрес на клиента - 7 лева.
Въпреки усилията, които полагаме, да получите вашата поръчка в указаните срокове, е възможно да има закъснения по причини като настъпването на непредвидени обстоятелства.
За целите на тези условия, "доставка" ще се счита за извършена и поръчка ще са счита за "доставена" веднага след като вие или трето лице, посочено от вас освен доставчика, придобие владение на стоките, което ще се доказва с подписването на документ за получаване на поръчката на посочения от вас адрес за доставка.


2. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВЯНЕ

Ако е невъзможно да доставим вашата поръчка, ще се опитаме да намерим сигурно място, където да я оставим. Ако не можем да намерим сигурно място, поръчката ви ще бъде върната при нас. Ние също така ще Ви информираме как може да получите вашата поръчка по друго време от работната седмица. Ако не сте на мястото на доставка в съгласувания час, ви молим да се свържете с нас, за да организираме доставка в друг ден. Ако след 15 дни от датата, на която вашата поръчка е на разположение за доставка, поръчката не може да ви бъде доставена по причини, които не зависят нас, ще предположим, че желаете да прекратите Договора и той ще бъде прекратен. В резултат на прекратяване на Договора ще ви върнем всички получени от вас плащания, включително разходите за доставка (освен всички допълнителни такси, произтичащи от вашия избор на всеки метод за доставка, различен от обичайния метода за доставка, който предлагаме) без ненужна забава и във всеки случай, в срок от 14 дни от датата, на която е прекратен този договор. Моля, имайте предвид, че транспортът поради прекратяването на Договора, може да доведе до допълнителни разходи, които ние ще имаме право да ви прехвърлим.


3. ПОЛИТИКА ЗА ЗАМЯНА/ВРЪЩАНЕ

3.1 Законово право на отказ Право на отказ от договора Ако сключвате договора като потребител, имате право да се откажете от Договора, в рамките на 14 дни, без да посочвате причина, без да дължите никакви обезщетение или неустойка и без да плащате никакви разходи, с изключение на разходите, изрично посочени в настоящите правила и условия. Периодът за отказ ще изтече след 14 дни от деня, в който придобиете, или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, придобие физическо владение на стоката (стоките). За да упражните правото си на отказ, можете да уведомите “Muscle Damage” на телефон 0882361030, или като ни изпратите имейл на assessment.health@gmail.com, или като ни пишете чрез нашата уеб форма за връзка. За да спазите срока за отказ, е достатъчно за да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото на отказ, преди да е изтекъл срокът за отказ. Последствия от отказа Ако решите да се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички получени от вас плащания, включително разходите за доставка (без никакви допълнителни такси, произтичащи от вашия избор на който и да е метод за доставка, различен от обичайния метода за доставка, който предлагаме) без ненужна забава и във всеки случай, в рамките на 14 дни от датата, на която този договор е бил прекратен. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същите средства за плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция. Във всеки случай няма да ви бъдат начислени никакви такси в резултат на такова възстановяване. Независимо от горното, ние можем да откажем възстановяване, докато не получим обратно стоките или не ни предоставите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, което от двете настъпи по-рано. Крайният срок е спазен, ако изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщането на стоките. Вие носите отговорност само за понижената стойност на стоките единствено вследствие на обработката, освен каквото е необходимо, за да се установи естеството, характеристиките и функционирането на стоките.
3.2 Договорно право на отказ Освен законното право на отказ за потребителите, посочено в клауза 3.1 по-горе, ние ви предоставяме период от 30 дни от датата на потвърждение на доставката на продуктите (с изключение на тези, посочени в клауза 15.3 по-долу, за които се изключва правото на анулиране). В случай, че върнете стоките в рамките на договорния срок на правото на отказ след изтичане на предвидения срок, ще ви бъде възстановена само сумата, платена за въпросните продукти. В случай, че не изберете някой от безплатните методи за връщане, посочени в клауза 3.3 по-долу, вие ще поемете преките разходи за връщането на стоките. Можете да упражнявате договорното си право на отказ съгласно разпоредбите на клауза 3.1 погоре. Въпреки това, ако ни уведомите за намерението си за отказ от Договора след правният срок за отказ, трябва да ни предадете стоките в 30-дневен срок от датата на потвърждението на пратката.
Вашето право да анулирате договора се прилага изключително за продукти, които са върнати в същото състояние, в което сте ги получили. Няма да бъде извършено никакво възстановяване на средства, ако продуктът е бил използван, след като е бил отворен, за продукти, които не са в същото състояние както когато са били доставени, или ако са били повредени, така че се грижете за продукта(ите), докато е/са ваше притежание. Моля, върнете продуктите, като използвате или включите оригиналната им опаковка, инструкции и други документи, ако има такива, придружаващи продуктите.
При анулиране, съответните продукти трябва да бъдат върнати както следва: Връщания по куриер: Когато връщате продукта(ите) по куриер, организиран от нас, трябва да се свържете с нас чрез нашата уеб форма или по телефона на 0882361030, за да организирате вземането на продукта.
Можете да върнете продукта директно на адреса, посочен на разписката, която сте получили при доставката на продукта. Молим ви да върнете продукта без забавяне, заедно с разписката на адреса, посочен на разписката, и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сте ни уведомили за решението си да прекратите договора. След преглеждане на артикула, ние ще ви информираме за това дали имате право на възстановяване на изплатените суми. Разходите за доставка ще бъдат възстановени, когато правото на отказ бъде упражнено в рамките на определения период и всички съответни стоки са върнати. Възстановяването на средствата ще бъде извършено възможно най-скоро и във всички случаи в рамките на 14 дни от датата, на която сте ни уведомили ни за вашето намерение да отмените договора. Независимо от горното, ние можем да откажем възстановяване, докато не получим обратно стоките или не ни предоставите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, което от двете настъпи по-рано. Възстановяването на средствата винаги ще бъде извършено чрез същите средства за плащане, които сте използвали, за да заплатите покупката си. Вие ще поемете разходите и рисковете при връщането на продуктите, както е посочено по-горе. Ако имате някакви въпроси, можете да се свържете с нас чрез нашата форма за контакт или като се обадите на: 0882361030.
3.3 Връщане на дефектни продукти Ако мислите, че в момента на доставка продуктът не е както е посочено в договора, трябва незабавно да се свържете с нас чрез нашия формуляр за контакт, като предоставите информация за продукта и претърпените щети; също така можете да ни се обадите на 0882361030. Трябва да предадете продукта на куриера, който ще изпратим до вашия адрес. Трябва да върнете продукта заедно с разписката, която ще получите, когато продуктът ви бъде доставен. Имаме право да поискаме доказателство за покупка, което може да бъде копие на вашия електронен билет, прикрепен към Потвърждението на доставка. Ние внимателно ще разгледаме върнатия продукт и ще ви уведомим по имейл в рамките на разумен период дали продуктът може да бъде заменен или дали имате право на възстановяване на средства (според случая). Възстановяването на средствата или замяната на артикула ще бъде извършена възможно най-скоро и във всички случаи в срок от 14 дни от датата, на която ви изпратим имейл за потвърждение, че ще бъде извършено възстановяване на средствата или замяна на продукта. Ако дефектът или щетата е потвърдена за върнатите продукти, ще ви предоставим пълно възстановяване на средствата, включително на разходите за таксите, които сте направили за доставка и връщане. Възстановяването на средствата винаги ще бъде извършено чрез същите средства за плащане, които сте използвали, за да заплатите покупката си. Всички права, признати в действащото законодателство, ще бъдат гарантирани във всеки случай.


4. СЪБИТИЯ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне в съответствие с някое от задълженията, което поемаме по договор, когато то е причинено от събития, които са извън нашия разумен контрол ("Форсмажорни обстоятелства"). Форсмажорните обстоятелства включват всяко действие, събитие, неупражняване, пропуск или злополука, която е извън нашия разумен контрол, включително, между другото, следното: i. Стачка, локаут или други форми на протест. ii. Граждански размирици, бунт, нашествие, терористична атака или терористична заплаха, война (обявена или не) или заплаха или подготовка за война. iii. Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, срутване, епидемия или други природни бедствия. iv. Невъзможността да се използват влакове, кораби, самолети, моторен транспорт или други средства за транспорт, публични или частни. v. Невъзможността за използване на публични или частни телекомуникационни системи. vi. Актове, укази, закони, наредби или ограничения на което и да е правителство или публичен орган. vii. Стачка, повреда или авария в морски или речен транспорт, пощенски транспорт или всякакъв друг вид транспорт.
Приема се, че нашите задължения, произтичащи от договори, са прекъснати по време на периода, през който форсмажорните обстоятелства остават в сила и ще ни бъде дадено удължаване на периода, през който да изпълним тези задължения с време, равно на времето, през което продължава положението на форсмажорни обстоятелства. Ние ще предоставим всички разумни ресурси да сложим край на положението на форсмажорни обстоятелства или да намерим решение, което ни позволява да изпълним нашите задължения според договора въпреки положението на форсмажорни обстоятелства.


Благодарим Ви!

От Екипа

Количката ти е празна

Продължи

Количка

Междинна сума:
Отстъпка 
Отстъпка 
Виж повече
Изчерпан